חטיבת הביניים
ע''ש חיים בר-לב

מידע חשוב
לעולים לשכבה ז'
לקראת שנה״ל תשפ״ה